דלת הדף רסיסים למוסדות רפואיים

דלת ממ"מ למוסדות רפואים

פח מגולוון או פלב"מ

התקשרו להצעת מחיר

התאמות מיוחדות

דלתות עם צירים מחוזקים

אוטומציה למנגנוני נעילה

ייצור מתקדם

ריתוכים מדוייקים בעזרת רובוט ריתוך